شماره های  واحد:
01734528565
01734528565
آدرس :استان گلستان - آق قلا، بلوار امام خمینی جنوبی ،خیابان شهید تمنالو
کد پستی :4931857139
 نمابر :01734529948
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای دانشگاه آزاد واحد آق قلا محفوظ می باشد.