مراحل چاپ کتب تالیف و ترجمه

الف) دریافت مراحل چاپ کتاب

1 ـ آماده سازی لوح فشرده کتاب و تکمیل فرم توجیهی و تایید گروه و شورای پژوهشی واحد
ـ نحوه آماده سازی CD

ـ فرم توجیهی انتشار کتاب
ـ فرم گروه
ـ دریافت آرم دانشگاه
2 ـ طرح در شورای انتشارات و در صورت تایید ،ارسال به داور
ـ دریافت بخشنامه ها
3 ـ اخذ شابک از سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
ـ دریافت بخشنامه
4 ـ اخذ فیپا از کتابخانه ملی
ـ فرم فیپا
5 ـ اخذ مجوز چاپ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
ـ دریافت
6 ـ ارسال به چاپخانه
ـ قرارداد تالیف و ترجمه کتاب

ب) محتوا و شکل کتابها

1 ـ دقت ، صحت و حفظ امانت در تالیف و ترجمه کتابها
2 ـ به منظور چاپ آکادمیک روی جلد کتاب فقط "نام" و "نام خانوادگی" صاحب اثرذکر گردد . از ذکر عنوان (دکتر ، مهندس ، عضوهیأت علمی و ... خودداری گردد .)
3 ـ کتاب ها دارای خلاصه ای از محتوای علمی در چند سطر و در پشت جلد آن باشند .
4 ـ خلاصه ای از مشخصات نویسنده (نویسندگان) به همراه ذکر عناوین دیگر آثار او در صفحات اول داخل کتاب
5 ـ شمارگان در چاپ اول 2000نسخه
6 ـ استفاده از آرم استاندارد دانشگاه آزاد اسلامی در سمت چپ روی جلد کتاب و بالا و سمت راست بالا (لاتین)
7 ـ از چاپ کتابهای تست ، گردآوری سوالات ، آزمون و ... پرهیز گردد .
8 ـ هماهنگی به منظور جلوگیری از دوباره کاری در تالیف و ترجمه و وارد نمودن اطلاعات کتاب مورد نظر به نشانی اینترنتی  WWW.iiau.ca.ir و بررسی کتاب
9 ـ اندازه کتاب باید در قطع وزیری 17*5/24 سانتی متر و متن کتاب در قطع وزیری (5/12 * 20) باشد .

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای دانشگاه آزاد واحد آق قلا محفوظ می باشد.